Ahmet Hakkı Turabi

Ahmet Hakkı Turabi

Fikir Sanat Akademisi Müzik Akademisi programı dâhilinde Kindî, Fârâbi, İbn-i Sinâ ve Müzik dersi veren Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, büyük düşünürler Kindî, Fârâbi ve İbn-i Sinâ’nın musikiye dair yazdıkları eserlerin sadece İslam Dünyasına değil tüm insanlığa ışık tuttuğu üzerinde durmuştur.

Grek Dünyasının müzik teorilerini İslam Dünyasınca icra edilen müziklere tatbik etme konusundaki çalışmalarının ve musiki düşüncelerinin de konuşulduğu derslerde, bu düşünürlerin eserlerinin sonraki dönemlere yansımaları da değerlendirildi.