Abdullah Uysal

Abdullah Uysal

Fikir Sanat Akademisi Müzik Akademisi programında ağırlanan Abdullah Uysal, çeşitli dönemlerde Medeniyet, Gelenek ve Musiki dersleri vermiştir. Musiki sanatının şiir, edebiyat, tarih, din, felsefe, psikoloji ve tıp gibi alanlarla bağlantılarının konuşulduğu derslerde Türk Musiki geleneği değerlendirildi.

“Müzik”ten Musiki’ye, oradan içsel yolculuğun azığı semaya kadar çeşitli konularla işleyen derslerde, Orta Asyadan Avrupa’ya seyreden medeniyet yolculuğumuzun temel taşlarınsan biri olan geleneksel müziğimizin ifade ettiği mana ve kültürümüzün oluşumuna etkileri konuşuldu.