Doğan Dikmen

Doğan Dikmen

Fikir Sanat Akademisi “Müzik Akademisi” programı dâhilinde çeşitli dönemlerde Meşk: Repertuvar, Üslup ve Tavır, Türk Müziği Meşki dersleri vermiştir.

Nota dışında eseri hafızaya alma, taklit, izleme, dinleme ve usul vurma gibi metotları kullanan Dikmen, derslerinde musiki birikimini edebiyat ve tasavvuf bilgileriyle desteklemiştir. Doğan Dikmen bir musiki talebesinin sadece teknik bilgiyle ya da kitaplardan değil meşk yoluyla usta-çırak ilişkisiyle yetişmesi gerektiğini bu dersleriyle göstermiştir.