Hacı Bekir Kurşunet

Hacı Bekir Kurşunet

Fikir Sanat Akademisi Müzik Akademisi programı dâhilinde ağırlanan Hacı Bekir Kurşunet, çeşitli dönemlerde Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma ve Nota Okuma ve Yazma dersleri vermiştir.

Bu derste öğrencilerin nota bilgilerini geliştirmesi, farklı tonlarda majör ve minör solfej parçalarının okunması ve ritim diktesinin yanı sıra; solfej diktesine geçilmesi, okunan solfej parçalarının yazıldıkları tondan farklı bir tonda yazılması ve dikte çalışması amaçlanmıştır.