Ömür Ceylan

Ömür Ceylan

Fikir Sanat Akademisi Edebi Çalışmalar ve Osmanlı Mektebi programlarında ağırlanan Prof. Dr. Ömür Ceylan, çeşitli dönemlerde Klasik Estetiğin Saltanat Çağları: Divan Yolunda Resmi Geçit, Edebiyat ve estetik, Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Okumaları ve Divanlar Arası Klasik Şiir Atölyesi dersleri vermiştir.

Edebiyatımıza hayat veren büyük şairlerin şiirleriyle birlikte yaşadıkları dönemlerden de bilgiler aktaran Ceylan, geleneğin en zarif mısraları arasından geçerek asırlarca yaşamış Osmanlı Medeniyeti’nin izlerini katılımcılarıyla beraber sürdü.