Mehmet Genç

Mehmet Genç

Fikir Sanat Akademisi Osmanlı Mektebi programında ağırlanan Mehmet Genç, çeşitli dönemlerde Osmanlı Klasik Çağında İktisat ve Klasik Osmanlı Çağında İktisat dersleri vermiştir.

Dört seminerden oluşan Osmanlı Mektebi programlarının dahilindeki dersleri koordine eden Mehmet Genç, Osmanlı Devleti’nin Klasik Çağındaki temel iktisat politikaları ve temel iktisadi yapıyı ele almıştır.