Handan İnci

Handan İnci

Fikir Sanat Akademisi Sosyal Kültürel Çalışmalar ve Edebi Çalışmalar programları dâhilinde ağırlanan Handan İnci, Türk Romanının Panoraması dersi vermiştir.

Bu derste, Türkçe’deki ilk romanlardan günümüz romanlarına kadar Türk romanı geniş bir perspektifle ele alınmıştır. Ayrıca, romanı doğrudan doğruya batılılaşma ile ilişkilendiren ve geliştirmek istedikleri yeni edebiyat anlayışının temel taşlarından kabul eden yazarlarımız, aynı zamanda kurguladıkları romanlar vasıtasıyla Batılılaşma sürecine çekidüzen vermek istemesi üzerinde durulan ders, temel eserler üzerinden yorumlanmıştır.