Hayati Develi

Hayati Develi

Fikir Sanat Akademisi Akademik Kültürel Çalışmalar programı dâhilinde ağırlanan Prof. Dr. Hayati Develi, Türkçe Defteri dersi vermiştir.

Bu derste entelektüel bir faaliyet alanı olarak dil ve Türkçe üzerine bilgi paylaşımı amaçlanmıştır. Dil üzerinde düşünme, bir felsefe alanı olarak dil, Türkçe’nin genelojik ve tipolojik özellikleri, Türkçe’nin tarihi, kültürel ve coğrafi açıdan yeri ve değeri, Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Yeni Türkçe dönemleri gibi konular tartışılmıştır.