Asım Cüneyd Köksal

Asım Cüneyd Köksal

Fikir Sanat Akademisi Akademik Kültürel Çalışmalar programı kapsamında ağırlanan Dr. Asım Cüneyd Köksal, İslam Hukukuna Giriş dersi vermiştir.

Fıkıh ilminin tarihçesi, genel konu ve kavramlarının tanıtıldığı derste fıkhın İslami ilimler arasındaki yeri ve diğer ilimlerle ilişkisi tartışılmıştır. Mezhep olgusu, mezheplerin teşekkülü, takipçisi kalmayan mezhepler, dört mezhebin hususiyetleri gibi mesele ve kavramlar ele alınmış, bunun yanında Osmanlı devri içerisindeki uygulamalara temas edilmiştir.