Ali Balcı

Ali Balcı

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Dr. Ali Balcı, Akademik Kültürel Çalışmalar programı dâhilinde Fikir Sanat Akademisi’nde ağırlandı.

Tarihimizin en çok konuşulan sorunlarının tartışıldığı Türk Dış Politikası Tarihi dersinde 1923-1987 arasında geçen dönem ele alındı. 6 hafta süren derste ilgili dönemin ideolojik çizgileri ve aktörlerin hayata geçirdikleri ya da kendilerini içinde buldukları dış politika vakaları tartışıldı. Ders, salt anlatıdan ziyade arşiv eşliğinde tarihin izini sürmek üzere gerçekleşti.