Soner Duman

İslam Ekonomisi

Biyografi

1998’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2000’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Hukuku Bilim Dalında yüksek lisans, 2007’de doktora eğitimini tamamladı. 2000- 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014’te aynı üniversitede doçent, 2019’da profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede İslâm Hukuku Anabilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yine aynı üniversitenin İslâm Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında dersler vermektedir. Alanında çok sayıda kitap, makale, tebliğ ve tercümeleri bulunmaktadır.