Prof. Dr. RAHMİ KARAKUŞ  

Öğretim Üyesi

Biyografi

FİLOZOF GİBİ DÜŞÜNMEK EĞİTİM 

Lisans tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında Nihat Keklik danışmanlığında “Farabi’de Determinizim” başlıklı yüksek lisans, 1994 yılında ise “1908-1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı ve Dinin Konumu” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarında, tasavvuf, ahlâk ve Türk düşüncesi üzerine yoğunlaşan Karakuş, Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.