Öğr. Gör. ORHAN ALTUĞ 

Sanat Tasarım ve Mimarlık

Biyografi

HÜSN-İ HAT 

1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda görevine devam eden Altuğ’un ulusal ve uluslararası birçok sergisi bulunmaktadır. Altuğ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlilik eğitmine devam etmektedir.