Orhan Altuğ

Sanat Tasarım ve Mimarlık

Biyografi

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalından mezun oldu. 2006’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalında görevine devam eden Altuğ’un ulusal ve uluslararası birçok sergisi bulunmaktadır. Altuğ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.