Mehmet Kaya

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Biyografi

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında tamamlayan Kaya, 2009-2019 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Hâlen aynı fakültede doçent olarak görevine devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen kısa-yoğun-acil psikoterapi (BEP) ve aile terapisi eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünce verilen ve altı yıl süren psikodrama eğitimini tamamlayıp psikodrama asistanlığı sertifikası almıştır. Doktora çalışmasında ve sonrasındaki temel ilgi alanı aile-eş desteği ve aile dayanıklılığı kavramları üzerine olmuştur. Travmatik Yas ve Aile Dayanıklılığı ve Normal Aile Süreçleri’ne yönelik kitapları bulunmaktadır.