Prof. Dr. KÖKSAL ŞAHİN 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Biyografi

SİYASİ HAYATA KAVRAMLARLA DOKUNMAK: DEVLET-HÜKÜMET VE SİYASET 

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör olan Şahin, doktora çalışmasını küreselleşmenin siyasi boyutu ve ulus devlet modeli üzerine gerçekleştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bilimsel platformlarda akademik faaliyetlerini yürütmekte olan Şahin’in siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yayımlanmış birçok eseri ve bildirileri bulunmaktadır. Son zamanlarda çalışmalarını, Türk siyasal kültürü, siyasi partilerin kurumsallaşması ve Türk dünyası özelinde bilimsel işbirliği düzeyi (bibliyometri) konuları üzerine yoğunlaştırmıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜRKMER) müdürlüğünü yürütmektedir.