YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI

Yeni Medya Okuryazarlığı dersi çevrimiçi dünyanın sunduğu olanaklara, tehdit ve risklere karşı dijital yetkinlik ve becerileriler kazandırmayı hedeflemektedir. Medya mesajlarının (yazılı metin, ses, video, grafik, imgeler…) içeriğini anlama, bu içerikleri değerlendirme becerilerine sahip olmak için medya okuryazarlığının önemi her geçen gün artmaktadır. Ders kapsamında çevrimiçi risk ve tehditleri tanımlama, dezenformasyonla mücadele, sosyal medyada oluşabilecek kişilik haklarına yönelik saldırılara ya da veri güvenliği ihlaline karşı hukuki süreçleri bilme, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı ile mücadele gibi konular yer alacak ve dijital vatandaş olabilme becerileri kazandırılacaktır.