SİYASİ HAYATA KAVRAMLARLA DOKUNMAK: DEVLET, HÜKÜMET VE SİYASET 

İnsanoğlu tek başına yaşayamayan toplumsal bir varlıktır. Toplumsal hayatta bir siyasi alanın oluşması ise güneşin doğması ve yağmurun yağması kadar doğal ve kaçınılmaz bir husustur. Birey olarak bizler birer parçası olduğumuz siyasi alanın dışına istesek de çıkamayız. İşte siyaset, siyasal sistem, devlet ve hükümet gibi kavramlar bahsettiğimiz siyasi alanın zeminini teşkil eder. Zaman ve mekân fark etmeksizin bugüne kadar görülen tüm siyasi kurum ve sistemlerin esasta bu kavramlara yüklenen anlamların birer tezahürü olduğu ileri sürülebilir. Siyasi hayata ilişkin bu temel kavramlar asırlardır sosyal bilimler alanındaki başlıca araştırma konuları arasındadır. Oluşan bilimsel birikimin siyasi hayata ilişkin süreçleri anlama, önerilerde bulunma ve öngörüler geliştirme gibi açılardan faydalı olacağı söylenebilir. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere, bu derste siyaset alanının başlıca kavramları bilimsel bilgiden hareketle yakın plana alınacaktır.