SANATIN DİLİ 

Sanat hakkında çeşitli bakış açılarının ele alınacağı ders boyunca; Sanatın “dili” ve kodları üzerine irdelemeler yapılacaktır. Sanatın bilinen ilk örneklerinden son örneklerine değin düşüncenin sanat eliyle perspektife dönüşmesi, sanattaki gerilim alanları vb. konular konuşmaların içeriğini oluşturacak. Son hafta “Oryantlist Resimler ve Ressamlar” konusu içeriğe uygun olacak şekilde ayrıca işlenecektir.