ROBOTİKTE GÜNCEL KONULAR 

Ders Amaçları: 

Bu ders içeriği, robotiğin temel konularından başlayarak güncel ve geleceğe dönük teknolojileri, etik meseleleri ve kariyer olanaklarını kapsayarak öğrencilere kapsamlı bir bakış sunacaktır. 

  • Robotik alanındaki güncel gelişmeleri anlamak. 
  • Yenilikçi robot teknolojilerini keşfetmek. 
  • Etik ve sosyal konular bağlamında robotik teknolojileri tartışmak. 
  • Robotik alanında kariyer olanakları  

Ders 1: Robotik Temeller, Tarihçe ve Geleceğin Robot Teknolojileri 

Robotik nedir? Temel kavramlar ve tanımlamalar. 

Robot teknolojisinin tarihçesi ve evrimi. 

Yumuşak robotlar, biyonik robotlar ve nanorobotlar gibi geleceğin teknolojileri. 

Ders 2: Otonom Robotlar, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile Robotik 

Yapay zeka ve robotikteki rolü. 

Derin öğrenme ve robotik uygulamaları. 

Otonom robot sistemleri: Sensörler, algılama ve karar verme süreçleri. 

Ders 4: İnsan-Robot İşbirliği ve Etiği 

İnsanlarla işbirliği yapabilen robotlar. 

Robotik teknolojilerdeki etik sorunlar ve çözüm önerileri. 

Ders 5: Robotik Uygulamalar, Endüstri 4.0 ve Robotikte Kariyer 

Endüstriyel robotik sistemler ve üretim süreçlerindeki rolü. 

Endüstri 4.0 konsepti ve robotikteki yeri. 

Robotik alanında kariyer seçenekleri ve gereksinimler. 

Geleceğin iş dünyasında robotik teknolojilere olan talep.