PSİKOLOJİ: KİŞİLİK DİNAMİKLERİ 

Kişilik, bireyi diğer bireylerden ayıran, duygu düşünce ve davranış örüntülerini kapsayan psikolojik özellikler olarak ifade edilmektedir. Bu ders bünyesinde, bireyin kimliğini şekillendiren temel yapı taşlarından biri olan kişiliği ve bireyin buna bağlı olarak nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını anlamlandırabilmek amaçlanmaktadır.