GÂZZALÎ OKUMALARI: MİNHÂCÜ’L-ÂBİDÎN

İmam Gazalî, İslam düşüncesi üzerinde en büyük etkiye sahip âlimlerin başında gelir. O, İslamî ilimlerin her alanına dair otorite kabul edilen eserler vermiştir. Bu eserler arasında en son yazdığı Minhâcü’l-âbidîn adlı eserinin ayrı bir yeri vardır. Bu eser Allah yolunda ilerlemek isteyenler için söz konusu olabilecek engeller ve bunları aşma yollarını, herkesin anlayabileceği bir dille, üzerinde tartışma bulunmayan delillere dayalı olarak, günlük hayattan örneklerle ele aldığı bir başyapıt konumundadır.  

Derslerimizde İmam Gazalî’nin Minhâcü’l-âbidîn adlı eserinden seçme bazı konular, örnekler ile İslam dininin doğru anlaşılması ve yaşanması konusundaki temel engeller ve bunların aşılması konuları üzerinde duracağız.