FİLOZOF GİBİ DÜŞÜNMEK EĞİTİM

Zamanımız toplumları eğitimi her ferdin asgari ölçüde alabilmesini sağlayan bir kurumsallaştırma gerçekleştirdiler ve eğitim hakkını evrensel insan haklarından biri olarak kabul ettiler. Aynı şekilde ‘iyi eğitim’ için ciddi miktarlar harcadıkları gibi okyanuslar aşmayı da göze almaktalar. Ancak eğitimin bu kadar yaygınlaştırıldığı ve derecelendirilip çeşitlendirildiği çağımızda ‘eğitimli insan’ kavramından ne anlaşıldığı, eğitim beklentilerinin nelere karşılık geldiği konuları uzlaşılmış konular olarak gözükmüyorlar. Okul, eğitimci, öğretim araçları, öğretim programları, eğitim ve öğretim, öğrenci, müfredat gibi eğitim dünyası kavramlarının dönüşüme uğradığı zamanımız için meselenin filozofça ele alınması gerekli görünüyor. Nitekim felsefenin baştan beri örtük ve açık bir eğitim düşüncesi olmuştur. Bu dönem filozofça düşünme başlıklı konuşma kuşağında eğitim felsefi eleştiriye konu olacak…