AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Bu ders kapsamında, “çocukluk ve ergenlik dönemi gelişimsel özellikleri ve gelişim görevleri”, “kardeş kıskançlığı”, “yalan”, “dikkat eksikliği ve hiperaktivite”, “davranım bozukluğu”, “parmak emme”, “tırnak yeme”, “tuvalet eğitimi ve alt ıslatma”, “çocukluk dönemi cinsel eğitim” “sınav kaygısı”, “sosyal fobi”, “disiplin, itaat-saygı”, “aile içinde kural koyma” gibi konular teorik düzeyde ele alınacak ve güncel örneklerle tartışılacaktır.