Ömer Türker

Profesör

Biyografi

1975 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999’da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mukâtil bin Süleyman’ın Kur’ân’ı Te’vîl Yöntemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılı itibarıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu” adlı telif eserinin yanı sıra çok sayıda makale ve tercümeye imza atmıştır.