Ender Büyüközkara

İnsan Ve Toplum Bilimleri

Biyografi

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında “Aristoteles’te Ahlakın Bilgisel Temeli” başlıklı teziyle tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında Ürdün Üniversitesinde altı aylık süreyle Arapça öğrenimi gördü. 2018 yılında “Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî Ekseninde Ahlakın Ontik Temeli Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle doktora öğrenimini tamamladı. Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Türk-İslâm düşüncesi ve ahlak felsefesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.