Uygulamalı Temel Tasarım Atölyesi

Bu atölyede tasarım ve sanat eseri üretiminde başvurulan tasarım öge ve ilkelerinin üretim sürecini neden ve nasıl etkilediği sorularına cevaplar aranır. Kuramsal alt yapıyı destekleyici temel sanat eğitimiyle ilgili kavramlar, tasarım sürecini etkileyen öncü isimler/ekoller/akımlar ve ilham verici diyolaglar bu atölye kapsamında değerlendirilir. Derse katılım gösteren her bireye tasarım odaklı düşünmeye dayalı gözlem becerisi elde etmeyi, tasarım pratiklerini deneyimleyebilmeyi, sanat aracılığıyla duygularını aktarabilmeyi ve farkındalık kazandırmayı hedefler.

TARİH: 17, 24 Kasım, 1, 8, 15 Aralık 18:00