Siyaset Bilimi Teorileri

Çoğu zaman farkında olmasak bile hayatımızda siyasal bir alan yer almaktadır. Hatta birçok düşünüre göre insan siyasal bir varlıktır. Siyaset alanında başta devlet olmak üzere birçok kurum ve süreç bulunmaktadır. Yaklaşık 2500 yıldır bu kurum ve süreçlere ilişkin önemli bir bilimsel bilgi birikimi de oluşmuştur. Bu derste, devletten demokrasiye, siyasi partilerden hükümet sistemlerine, bireyin politik inşasından küreselleşmenin siyasi boyutuna kadar siyaset bilimine ilişkin başlıca teori ve kavramlar tartışılacaktır.

TARİH: 18, 25 Kasım, 2, 9, 16 Aralık 19:00