Psikolojinin Temel Meseleleri

Bu ders kapsamında insan ve doğası, psikolojik danışma kuramlarının insanı ele alışı ve davranış açıklamaları ele alınıp insan ve davranışına yönelik genel bir anlayış oluşturulacaktır. Bu anlayış doğrultusunda kişilerarası ilişki problemleri, gündelik ilişkide temel iletişim becerilerinin ve psikoterapötik becerilerin kullanımına ilişkin konular hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alınacaktır.

TARİH: 18, 25 Kasım, 2, 9, 16 Aralık 19:00