İbn-i Sina’da Varlık ve Bilgi Anlayışı

Bu derste İbn-i Sina felsefesinin İslâm öncesi dönemden gelen felsefi birikimin yeniden değerlendirilmesi, yorumlanması ve varlık düşüncesi bağlamında aşılması teşebbüsü olduğu ortaya konulacaktır. Bu bağlamda İslâm felsefesi geleneği İbn-i Sina ile birlikte yeni varlık düşüncesine ulaşmayı ve kendinden sonraki dönemde hem kelam, felsefe ve tasavvuf gibi İslâm düşünce geleneğinin hem de bu yeni ontoloji, tercümelerle birlikte batıya intikal ettiğinden batı felsefesi geleneğinin bigâne kalamayacağı esaslı bir dönüşümü başlatmıştır. Derste bu dönüşümü gerçekleştiren temel teori ele alınacaktır.

 TARİH: 1 Aralık 19:00