Hüsn-i Hat

İslâm Medeniyetinin en önemli unsuru olan hat sanatında kufi yazının serüvenine tanıklık edeceğiz. Kadim kufi ile başlayan bu serüvende yaşanan gelişmeleri incelerken, yazının kültürel ve coğrafi değişimlerindeki detaylar da değerlendirilecektir. Kufi yazının çeşitleri, uygulama alanları ve Türk-İslâm dünyasındaki yeri bu ders ile bir kez daha gözler önüne serilecektir.

TARİH: 16, 23, 30 Kasım, 7, 14 Aralık 18:00