Gazzâlî ve Felsefe: Munkız Bağlamında Yeni Bir Okuma

Modern dönemde İslâm felsefesi tarihiyle ilgili çalışmaların gözde konularının başında Gazzâlî ve onun felsefe eleştirisi gelmektedir. “Tehâfütü’lfelâsife” (Filozofların Tutarsızlığı) başta olmak üzere, Gazzâlî’nin kariyeri boyunca kaleme aldığı pek çok eserinde yer verdiği felsefe eleştirisi, onun otobiyografik mahiyetteki “el-Munkız mine’d-dalâl ve’l-mufsıh bi’l-ahvâl”inde (Dalâletten Kurtaran ve Yaşananları Açıkça Ortaya Koyan) hakikat arayışının bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazzâlî Munkız’da hakikate ulaştıran bir yönteme sahip oldukları iddiasındaki farklı gruplarla hesaplaşmakta ve bunu yaparken mesaisinin önemli bir kısmını felsefeye ayırmaktadır. Genellikle saf bir hakikat arayışının hikâyesi olarak okunan ve Gazzâlî’nin felsefeye karşı eleştirel tutumunun doğal ve nihaî bir sonucu olarak değerlendirilen Munkız’ın telif bağlamı, bize meselenin hiç de göründüğü gibi olmayabileceğinin ipuçlarını vermektedir. Bu seminerde Munkız’ın bağlamına ve içeriğine biraz daha yakından bakarak Gazzâlî’nin felsefeyle ilişkisini yeniden değerlendirmenin imkânları tartışılacaktır.

TARİH: 17 Kasım 19:00