Din ve İdrak: Kavramlar, Anlayışlar ve İzahlar II

Bu derste İslâm dininin doğru anlaşılmasında kilit role sahip olan kavramlar ele alınarak bunların Kur’an, Sünnet ve İslâm ilim geleneğindeki doğru anlamları üzerinde durulacaktır. Söz konusu kavramları yanlış anlamanın yol açabileceği olumsuz sonuçlardan söz edilerek, buna ilişkin modern zamanlarda yaşanan anlama yanlışlarına ilişkin günlük hayattan somut örnekler üzerinde durulacaktır.

TARİH: 16, 23, 30 Kasım, 7, 14 Aralık 19:00