İbnü’l-Arabî’de Dinamik Ahlâkın Temelleri

İbnü’l-Arabî’nin ahlak anlayışı ontik bir zemin üzerine inşa edilmiştir. Bu zeminin karakteristiği ise Hakk’ın ilahî isimler aracılığıyla yaratması ve yaratmanın sürekliliği ve yenilenmesidir. Bu çerçevede İbnü’l- Arabî’nin sisteminde dinamik ahlaka yer verildiği görülmektedir. Dinamik ahlak tasavvurunu izah etmede “hulk-ı cedit” tabirinden de yararlanmak mümkündür. Bu tabir huyların, daha doğru bir ifadeyle makam ve hâllerin sürekli yenilenmesi anlamını taşımakta ve namütenahi manevî yolculuğa işaret etmektedir.

TARİH: 8 Aralık 19:00