Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
Eğitim ve Seminerlerin İşleyişi

 

Akademimizde seminer programları akademik bir usûl takip etmektedir. Bir eğitim yılı Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde eğitimin işleyişi prensip olarak (8x2) şeklindedir. Fakat yoğunluk veya zamanın elverişsizliği gibi sebeplerle bu süre (7x2), (6x2) de olabilir.

Seminerler Programları Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin gruplandırılmış dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Kültürel veya Akademik Kültürel Çalışmalar gruplarından her hangi birisine dahil olan öğrencilerin dersleri takip etmeleri gerekmektedir.

Ders takibinde istikrar gösteren öğrenciler daha sonra tebliğ ve makale çalışmaları yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Katılımcıların yapacakları çalışmalar için önceden hazırlanmış konu havuzları olmamakla birlikte bu çalışmaların sosyal bilimler alanında olması mecburidir.

Birbirinden bağımsız olan her iki dönemde de Sosyal Kültürel Çalışmalar ve Akademik Kültürel Çalışmalar grupları için önceden belirlenmiş grup sorumluları bulunmaktadır.

Sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış bu sorumlular Akademi'nin ilmî heyetinde bulunmaktadırlar.  Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri yapacakları tebliğler ve yazacakları makaleler konusunda grup sorumluları ile sürekli istişare içerisinde bulunurlar.

Öğrenciler için önceden belirlenmiş bir konu havuzu olmamakla birlikte seçilen konuların içerik itibariyle sosyal bilimler alanında olması gerekmektedir.

Seminer programlarının ardından katılımcılara verilen belgeler üniversite öğrencilerinin AKTS puanlarına katkı yapmaktadır.

Bu belgelerin sağladığı AKTS getirileri yalnızca Sakarya Üniversitesi'ndeki dekanlıkların insiyatifine bağlı olmaktadır.

Her seminer 2 akademik ders süresi kadar sürmektedir. Felsefe, Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi alanlarındaki dersler Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenler tarafından verilmektedir.

Derslerin hangi akademisyenlerce verileceği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ilmî heyetinin yaptığı istişârelerle verilen ortak kararlar netîcesinde belirlenir.

Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu ile Akademik Kültürel Çalışmalar grupları farklı kademelerde olan gruplardır.

Sosyal Kültürel Çalışmalar öğrencileri sosyal bilimlere ilgi duyan, fakat başka bir alanda ihtisas yapmış kişilerin kabul edildiği bir gruptur.

Ayrıca bu grup öğrencilerinin  üniversite mezunu olması şartı da aranmamaktadır.

Akademik Kültürel çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış olan, hal-i hazırda lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından her hangi birisinde tahsilini devam ettiren veya üniversiteden sonra direkt olarak iş hayatında kendisine bir yer edinen katılımcılardan oluşmaktadır.

Akademi'ye ilk kayıt online olarak yapılmaktadır.

Kayıt yaptıran kişilerin birebir olarak aranmasının ardından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde öğrenci adaylarıyla birebir olarak mülâkat gerçekleştirilmekte ve bu mülâkatta adayların entelektüel donanımları, sosyal bilimler içerisindeki özel ilgi alanları, daha önce yaptığı çalışmalar ve gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler edinilmektedir.

 Yapılan mülâkatın ardından öğrenci olmaya hak kazanan kişiler kendileri için uygun görülen iki gruptan birisine yerleştirilirler. Mülâkatlar Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akademi genel koordinatörü eşliğinde yapılmaktadır.

Seminer programlarının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenlerce verilen Osmanlı Mektebi dersleri de halka açık derslerdir.

Bu derslerde Osmanlı İktisadı, Osmanlı Sarayı ve Sanatı, Çağdaş Türk Düşüncesi, Osmanlı Klasik Çağında Bilim ve Müesseseler gibi konular işlenmektedir.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde seminer programlarının yanı sıra geleneksel sanatlar, fotoğraf sanatı, yazılım ve diğer birçok alanda dersler yapılmakta ve kısa film galaları ve ebru, hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlara dair sergiler de gerçekleştirilmektedir.

 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çark Caddesi No:328 Serdivan/Sakarya Tel: 0264 211 20 54 & Fax: 444 54 50 Email: info@fikirvesanat.org
DERSLER
Tarih ve Medeniyet - Prof. Dr. Tahsin Görgün // Pazartesi Günleri Saat: 19:00
Tasavvuf Okumaları - Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt // Cuma 19.00
Çağdaş Dünya Sineması - Ali Gemuhluoğlu (Sinema Sanatları Dersi) // Cuma 19.00
Meşk: Repertuvar, Üslup ve Tavır - Mustafa Doğan Dikmen (Müzik Akademisi) // Salı 19.00
Türkiye'nin Siyasal Hayatı - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Cuma 19.00
Tarih Düşüncesi - Prof. Dr. Hüseyin Nejdet Ertuğ (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Pazartesi 19.00
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma - Hacı Bekir Kurşunet (Müzik Akademisi) // Perşembe 19.30
Osmanlı Entelektüel Geleneği - Doç. Dr. Fatih M. Şeker (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Perşembe 19.00
Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Okumaları - Prof. Dr. Ömür Ceylan (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Çarşamba 19.00
Türk Müziği Nazariyatı - Doç. Ferdi Koç (Müzik Akademisi) // Perşembe 19.00
Kamera Oyunculuğu - Öğr. Gör. Aybars Bora Kahyaoğlu (Sinema Sanatları Dersi) / Çarşamba 18.00
Portre Fotoğrafı - Öğr. Gör. Nevzat Yıldırım // Pazar 15.00
Temel Yaratıcı Tasarım - Yrd. Doç. Dr. Emel Yurtkulu Yılmaz (Yaratıcı Tasarım Dersi) // Cuma 18.00
Hüsn-i Hat Sanatı - Öğr. Gör.Orhan Altuğ (Geleneksel Sanatlar Dersi) // Pazartesi 18.00
Bilgisayar Destekli Tasarım - Öğr. Gör. Murat Ertürk (Yaratıcı Tasarım Dersi) // Salı 18.00
Ebru Sanatı - Öğr. Gör. Songül Ergün (Geleneksel Sanatlar Dersi) // Cuma 18.00
Şiir Nasıl Okunur - Ercan Yılmaz (Edebi Çalışmalar Dersi) // Perşembe 18.00
Sosyoloji Teorileri - Mehmet Murat Şahin (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Salı 19.00
Medeniyet, Gelenek ve Mûsikî - Dr. Abdullah Uysal (Müzik Akademisi) // Salı 18.00
Tarih ve Medeniyet - Prof. Dr. Tahsin Görgün (Kültürel Çalışmalar Dersi) // Pazartesi 19.00