Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
Eğitim ve Seminerlerin İşleyişi

 

Akademimizde seminer programları akademik bir usûl takip etmektedir. Bir eğitim yılı Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde eğitimin işleyişi prensip olarak (8x2) şeklindedir. Fakat yoğunluk veya zamanın elverişsizliği gibi sebeplerle bu süre (7x2), (6x2) de olabilir.

Seminerler Programları Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin gruplandırılmış dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Kültürel veya Akademik Kültürel Çalışmalar gruplarından her hangi birisine dahil olan öğrencilerin dersleri takip etmeleri gerekmektedir.

Ders takibinde istikrar gösteren öğrenciler daha sonra tebliğ ve makale çalışmaları yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Katılımcıların yapacakları çalışmalar için önceden hazırlanmış konu havuzları olmamakla birlikte bu çalışmaların sosyal bilimler alanında olması mecburidir.

Birbirinden bağımsız olan her iki dönemde de Sosyal Kültürel Çalışmalar ve Akademik Kültürel Çalışmalar grupları için önceden belirlenmiş grup sorumluları bulunmaktadır.

Sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış bu sorumlular Akademi'nin ilmî heyetinde bulunmaktadırlar.  Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri yapacakları tebliğler ve yazacakları makaleler konusunda grup sorumluları ile sürekli istişare içerisinde bulunurlar.

Öğrenciler için önceden belirlenmiş bir konu havuzu olmamakla birlikte seçilen konuların içerik itibariyle sosyal bilimler alanında olması gerekmektedir.

Seminer programlarının ardından katılımcılara verilen belgeler üniversite öğrencilerinin AKTS puanlarına katkı yapmaktadır.

Bu belgelerin sağladığı AKTS getirileri yalnızca Sakarya Üniversitesi'ndeki dekanlıkların insiyatifine bağlı olmaktadır.

Her seminer 2 akademik ders süresi kadar sürmektedir. Felsefe, Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi alanlarındaki dersler Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenler tarafından verilmektedir.

Derslerin hangi akademisyenlerce verileceği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ilmî heyetinin yaptığı istişârelerle verilen ortak kararlar netîcesinde belirlenir.

Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu ile Akademik Kültürel Çalışmalar grupları farklı kademelerde olan gruplardır.

Sosyal Kültürel Çalışmalar öğrencileri sosyal bilimlere ilgi duyan, fakat başka bir alanda ihtisas yapmış kişilerin kabul edildiği bir gruptur.

Ayrıca bu grup öğrencilerinin  üniversite mezunu olması şartı da aranmamaktadır.

Akademik Kültürel çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış olan, hal-i hazırda lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından her hangi birisinde tahsilini devam ettiren veya üniversiteden sonra direkt olarak iş hayatında kendisine bir yer edinen katılımcılardan oluşmaktadır.

Akademi'ye ilk kayıt online olarak yapılmaktadır.

Kayıt yaptıran kişilerin birebir olarak aranmasının ardından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde öğrenci adaylarıyla birebir olarak mülâkat gerçekleştirilmekte ve bu mülâkatta adayların entelektüel donanımları, sosyal bilimler içerisindeki özel ilgi alanları, daha önce yaptığı çalışmalar ve gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler edinilmektedir.

 Yapılan mülâkatın ardından öğrenci olmaya hak kazanan kişiler kendileri için uygun görülen iki gruptan birisine yerleştirilirler. Mülâkatlar Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akademi genel koordinatörü eşliğinde yapılmaktadır.

Seminer programlarının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenlerce verilen Osmanlı Mektebi dersleri de halka açık derslerdir.

Bu derslerde Osmanlı İktisadı, Osmanlı Sarayı ve Sanatı, Çağdaş Türk Düşüncesi, Osmanlı Klasik Çağında Bilim ve Müesseseler gibi konular işlenmektedir.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde seminer programlarının yanı sıra geleneksel sanatlar, fotoğraf sanatı, yazılım ve diğer birçok alanda dersler yapılmakta ve kısa film galaları ve ebru, hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlara dair sergiler de gerçekleştirilmektedir.

 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çark Caddesi No:328 Serdivan/Sakarya Tel: 0264 211 20 54 & Fax: 444 54 50 Email: info@fikirvesanat.org
DERSLER
Tasavvuf Okumaları - Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt
Sinemayı Anlamak - Yrd. Doç. Dr. Tülay Çelik (Sinema Sanatları Dersi)
Sosyal Bilimlere Giriş - Prof.Dr. Mehmet Tayfun Amman (Kültürel Çalışmalar Dersi)
Meşk: Repertuvar, Üslup ve Tavır - Mustafa Doğan Dikmen (Müzik Akademisi)
Felsefe Meseleleri - Prof. Dr. Cengiz Çakmak - (Kültürel Çalışmalar Dersi)
Günümüz Siyasal Doktrinleri - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Kültürel Çalışmalar Dersi)
Medeniyet ve Felsefe - Prof. Dr. Kenan Gürsoy (Medeniyet Mektebi)
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma - Hacı Bekir Kurşunet (Müzik Akademisi)
Tezhib - Firdevs Cebeci (Geleneksel Sanatlar Dersi)
Edebiyat ve Estetik - Prof. Dr. Ömür Ceylan (Kültürel Çalışmalar Dersi)
Türk Müziği Nazariyatı - Ferdi Koç (Müzik Akademisi)
Film Yapımı - Öğr. Gör. Aybars Bora Kahyaoğlu (Sinema Sanatları Dersi)
Fotoğraf Sanatı - Öğr. Gör. Nevzat Yıldırım
Temel Yaratıcı Tasarım - Yrd. Doç. Dr. Emel Yurtkulu Yılmaz (Yaratıcı Tasarım Dersi)
Hüsn-i Hat Sanatı - Öğr. Gör.Orhan Altuğ (Geleneksel Sanatlar Dersi)
Bilgisayar Destekli Tasarım - Öğr. Gör. Murat Ertürk (Yaratıcı Tasarım Dersi)
Ebru Sanatı - Öğr. Gör. Songül Ergün (Geleneksel Sanatlar Dersi)
Şiirin Uzun Tarihi - Ercan Yılmaz (Edebi Çalışmalar Dersi)
Çağdaş Türk Düşüncesinde Münevver Profili - Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar (Medeniyet Mektebi)
Medeniyet, Gelenek ve Mûsikî - Dr. Abdullah Uysal (Müzik Akademisi)
Farklı Medeniyetler, Farklı Felsefeler - Prof. Dr. Tahsin Görgün (Medeniyet Mektebi)