Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
Eğitim ve Seminerlerin İşleyişi

Eğitim ve seminerler akademik usul bir işlerliğe sahiptir.  Eğitim yılı,  eğitim programı dahilinde Güz, Bahar ve Yaz olarak üç döneme ayrılır.

 

 • Eğitimler “Seminer Programları” olarak adlandırılır.
 •  
 • Seminer Programı genel olarak 8x1(Haftada bir saat olmak üzere 8 hafta) formatında gerçekleşebileceği gibi, Seminer Programının içeriğinin
 • yoğunluğuna ve zamana göre (9x1), (4x2), (8x2) vb. formatlarda da verilebilir.
 • Haftalık birer saatlik bu seminerlerin esnek yapısıyla katılımcıları sıkmayarak, takip istikrarı sağlamak,  verimli olmak ve diğer seminerlere de katılım imkanı oluşturmak amaçlanmaktadır
 • .
 • Seminer Programları Araştırma, Sanat ve Eğitim Merkezlerimizin etkinlikleri dahilinde programlanacaktır.
 •  
 • Seminer, eğitim ve çalışmalar, Akademi Koordinatörlüğünce belirlenmiş yetkin kişiler tarafından verilir.
 •  
 • Yerleşkelerimizde, Seminer Programlarının ve bu programlardan bağımsız çalışmalar ve serbest atölye çalışmaları da bir program dahilinde sistematik bir şekilde düzenlenir.
 •  
 • Akademi koordinatörlüğü, programları destekleyici nitelikte saha çalışması, açık oturum, panel, söyleşi vb. programlar düzenli olarak gerçekleştireceklerdir.
 •  
 • Seminer Programlarının ilanıyla birlikte program müfredatları ve materyalleri de ilan edilir.
 •  
 • Yıl içindeki üç dönemde, ilk yılın güz dönemi “Giriş Seminerleri” şeklinde programlanır. Bahar Dönemi ise “Temel Seminerler” olarak devam eder.  Yaz döneminde Sanat Merkezi aktiftir, pratik eğitim programlarına yönelinir. Yılları ve dönemleri mutabıkken  “İleri Seminer Programları” programlarımızda yerini alır. 
 •  
 • Ayda bir kez her araştırma merkezi ve kulüpler bünyesindeki seçili katılımcılarla, kültür meydanında koordinatörlerin belirledikleri konular çerçevesinde açık oturumlar düzenlemeleri sağlanacaktır.
 •  
 • Sanat Merkezimizin ve Dil eğitimi çalışmalarında olduğu gibi pratik çalışmalara yönelik gerçekleştirelecek faaliyet ve çalışmaların seminer programları gibi haftada bir yahut iki değil çeşitliliğe göre (8x4) ve (8x5) şeklinde de verilebilmektedir.
 •  
 • Seminer programlarının tamamı yine kültür merkezinin diğer bütün etkinliklerinde olduğu gibi “Ortak İlim Heyetinin” denetimi ve danışmanlığında gerçekleşir. 
 •  
 • Kültürel Çalışmalar Kademe Grubu ihtisas eğitime başvuran adaylar akademik takvimimizde ilan edilen tarihlere göre başvurularını gerçekleştirirler ve belirtilen tarihte akademi ilim heyeti tarafından mülakata tabi tutularak ihtisas eğitimine alınırlar.
 •  
 • Kültürel Çalışmalar Kademe Grubuna seçilen adaylar güz yarıyılında ‘ödev sunumları’ hazırlamakla, bahar yarıyılında ‘makale sunumları’ hazırlamakla mükelleftir. Konu seçimi ve metinlerin teslimi akademik takvimde ilan edilir.
 •  
 • Kültürel Çalışmalar Kademe Grubu her dönem almak zorunda oldukları dersler haricinde isteğe bağlı olarak akademimizin ders kataloğundan istediği dersi alabilecektir.
 •  
 • Seminer programlarına başvurular akademik takvimde ilan edilir.
 •  
 • Seminer programına kontenjan fazlası başvurularda kademe grubu adaylarıyla, katılımcılar mülakata tabi tutulur.
 •  
 • Seminer programlarına başvuracak bir kişi Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin ders kataloğundan en fazla iki seminer programına kaydolabilir. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çark Caddesi No:328 Serdivan/Sakarya Tel: 0264 211 20 54 & Fax: 444 54 50 Email: info@fikirvesanat.org
DERSLER
Tasavvuf Metinleri - Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt
Sinema Kuramları ve Tarihi - Yrd. Doç. Dr. Tülay Çelik (Sinema Sanatları Dersi)
Kültür, Medeniyet ve Din - Prof.Dr. Mehmet Tayfun Amman (Kültürel Çalışmalar Dersi )
Fikir Atölyesi - Yusuf Kaplan (Kültürel Çalışmalar Dersi)
Felsefe Meseleleri - Prof. Dr. Cengiz Çakmak - (Kültürel Çalışmalar)
Klasik Siyasal Doktrin Tarihi - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Kültürel Çalışmalar)
Çağdaş Türk Düşüncesi - Prof. Dr. İsmail Kara (Osmanlı Mektebi ve Kültürel Çalışmalar)
Sosyal Teori ve Psikanaliz - Suheyb Öğüt (Kültürel Çalışmalar)
Osmanlı Klasik Çağında İktisat - Mehmet Genç (Osmanlı Mektebi ve Kültürel Çalışmalar Dersi)
Klasik Estetiğin Saltanat Çağları: Divan Yolunda Resm-i Geçiti - Prof. Dr. Ömür Ceylan (Osmanlı Mektebi ve Kültürel Çalışmalar Dersi)
Osmanlı Klasik Çağında Bilim ve Müesseseler - Doç. Dr. M. Bedizel Zülfikar Aydın (Osmanlı Mektebi ve Kültürel Çalışmalar Dersi)
Senarist Olmak - Aybars Bora Kahyaoğlu (Öğr. Gör.)(Sinema Sanatları Dersi)
Fotoğraf Sanatı - Öğr. Gör. Nevzat Yıldırım
Temel Yaratıcı Tasarım - Yar. Doç. Dr. Emel Yurtkulu Yılmaz (Yaratıcı Tasarım Programı Dersi)
Hüsn-i Hat Sanatı - Öğr. Gör.Orhan Altuğ (Geleneksel Sanatlar Programı Dersi)
Bilgisayar Destekli Tasarım - Öğr. Gör. Murat Ertürk (Yaratıcı Tasarım Programı Dersi)
Ebru Sanatı - Öğr. Gör. Songül Ergün (Geleneksel Sanatlar Programı)
Şiir ve Poetika - Ercan Yılmaz (Edebiyat Çalışmaları Programı Dersi)
'Söz'ün Tarihi - Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ( Edebiyat Çalışmaları Programı ve Kültürel Çalışmalar Dersi)
Gelenek, Medeniyet ve Musiki - Dr. Abdullah Uysal
Siyaset Teorisi - Doç. Dr. Bünyamin Bezci (Kültürel Çalışmalar Dersi)