Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi
Eğitim ve Seminerlerin İşleyişi

 

Akademimizde seminer programları akademik bir usûl takip etmektedir. Bir eğitim yılı Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde eğitimin işleyişi prensip olarak (8x2) şeklindedir. Fakat yoğunluk veya zamanın elverişsizliği gibi sebeplerle bu süre (7x2), (6x2) de olabilir.

Seminerler Programları Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nin gruplandırılmış dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Kültürel veya Akademik Kültürel Çalışmalar gruplarından her hangi birisine dahil olan öğrencilerin dersleri takip etmeleri gerekmektedir.

Ders takibinde istikrar gösteren öğrenciler daha sonra tebliğ ve makale çalışmaları yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Katılımcıların yapacakları çalışmalar için önceden hazırlanmış konu havuzları olmamakla birlikte bu çalışmaların sosyal bilimler alanında olması mecburidir.

Birbirinden bağımsız olan her iki dönemde de Sosyal Kültürel Çalışmalar ve Akademik Kültürel Çalışmalar grupları için önceden belirlenmiş grup sorumluları bulunmaktadır.

Sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış bu sorumlular Akademi'nin ilmî heyetinde bulunmaktadırlar.  Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencileri yapacakları tebliğler ve yazacakları makaleler konusunda grup sorumluları ile sürekli istişare içerisinde bulunurlar.

Öğrenciler için önceden belirlenmiş bir konu havuzu olmamakla birlikte seçilen konuların içerik itibariyle sosyal bilimler alanında olması gerekmektedir.

Seminer programlarının ardından katılımcılara verilen belgeler üniversite öğrencilerinin AKTS puanlarına katkı yapmaktadır.

Bu belgelerin sağladığı AKTS getirileri yalnızca Sakarya Üniversitesi'ndeki dekanlıkların insiyatifine bağlı olmaktadır.

Her seminer 2 akademik ders süresi kadar sürmektedir. Felsefe, Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi alanlarındaki dersler Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenler tarafından verilmektedir.

Derslerin hangi akademisyenlerce verileceği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi ilmî heyetinin yaptığı istişârelerle verilen ortak kararlar netîcesinde belirlenir.

Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu ile Akademik Kültürel Çalışmalar grupları farklı kademelerde olan gruplardır.

Sosyal Kültürel Çalışmalar öğrencileri sosyal bilimlere ilgi duyan, fakat başka bir alanda ihtisas yapmış kişilerin kabul edildiği bir gruptur.

Ayrıca bu grup öğrencilerinin  üniversite mezunu olması şartı da aranmamaktadır.

Akademik Kültürel çalışmalar grubu öğrencileri ise sosyal bilimler alanında ihtisas yapmış olan, hal-i hazırda lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından her hangi birisinde tahsilini devam ettiren veya üniversiteden sonra direkt olarak iş hayatında kendisine bir yer edinen katılımcılardan oluşmaktadır.

Akademi'ye ilk kayıt online olarak yapılmaktadır.

Kayıt yaptıran kişilerin birebir olarak aranmasının ardından Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde öğrenci adaylarıyla birebir olarak mülâkat gerçekleştirilmekte ve bu mülâkatta adayların entelektüel donanımları, sosyal bilimler içerisindeki özel ilgi alanları, daha önce yaptığı çalışmalar ve gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgiler edinilmektedir.

 Yapılan mülâkatın ardından öğrenci olmaya hak kazanan kişiler kendileri için uygun görülen iki gruptan birisine yerleştirilirler. Mülâkatlar Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akademi genel koordinatörü eşliğinde yapılmaktadır.

Seminer programlarının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenlerce verilen Osmanlı Mektebi dersleri de halka açık derslerdir.

Bu derslerde Osmanlı İktisadı, Osmanlı Sarayı ve Sanatı, Çağdaş Türk Düşüncesi, Osmanlı Klasik Çağında Bilim ve Müesseseler gibi konular işlenmektedir.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde seminer programlarının yanı sıra geleneksel sanatlar, fotoğraf sanatı, yazılım ve diğer birçok alanda dersler yapılmakta ve kısa film galaları ve ebru, hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlara dair sergiler de gerçekleştirilmektedir.

 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çark Caddesi No:328 Serdivan/Sakarya Tel: 0264 211 20 54 & Fax: 444 54 50 Email: info@fikirvesanat.org
DERSLER
Sosyal Bilimlerin Felsefesi: Nietzsche-Weber - Mehmet Murat Şahin ( Perşembe 19:00 )
Mesnevi Konuşmaları - Emin Işık ( Salı 19:00 )
Kindî, Fârâbi, İbn-î Sînâ ve Müzik - Ahmet Hakkı Turabi ( İki Haftada Bir Cuma 19:00 )
Tevşih Meşki - Ahmed Şahin ( Pazartesi 19:00 )
Hayata ve Güzelliğe Halkın Gözüyle Bakmak: Halk Edebiyatı - Mehmet Aça ( Perşembe 19:00 )
Klasik İslam Siyaset Düşüncesine Giriş - Özgür Kavak ( Pazartesi 19:00 )
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyal Yapı - H. Nejdet Ertuğ ( Çarşamba 19:00 )
Filozof Gibi Düşünmek - Rahmi Karakuş ( Salı 19:00 )
Görsel Kültür ve Fotoğraf - Nevzat Yıldırım ( Pazar 15:00 )
Ebru Sanatı - Songül Ergün ( Pazartesi 18:00 )
Hüsn-i Hat - Orhan Altuğ ( Çarşamba 18:00 )
Göstergebilim - Servet Kızılay ( Çarşamba 19:00 )
Psikolojinin Temel Meseleleri-2 - Mehmet Kaya ( Salı 19:00 )
Tasavvuf Okumaları - Ali Vasfi Kurt ( Cuma 19:00 )
Sinematografik Bakış - Aybars Bora Kahyaoğlu ( Salı 18:00 )
Çağdaş Dünya Sineması - Ali Gemuhluoğlu ( Cuma 19:00 )
Meşk: Repertuvar Üslup ve Tavır - M. Doğan Dikmen ( Çarşamba 19:00 )
Klasik Sosyal Teori 2 - Nurullah Ardıç ( Pazartesi 19:00 )
Tarih ve Felsefe - Süleyman Seyfi Öğün ( Cuma 19:00 )